Ingangsdatum: 8 Mei 2024

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat Vitaliteitsgroep allemaal doet met informatie die we over u te weten komen.

De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op onze (Plaatsvervangende) leden, Aandeelhouders, Arbeidsmigranten, Bestuurders, Bezoekers, Bezoekers, Cliënten, Coaches, Cursisten, De VitaliteitsGroep, Eigenaren, Figuranten/modellen, Gasten, Getuigen, Huurders (incl. contactpersonen), Inspecteurs, Kandidaten, Kinderen, Klanten (incl. contactpersonen), Leads, Leden, Leerlingen, Leidinggevenden, Lessee, Leveranciers (incl. contactpersonen), Medewerkers, OR-leden, Ouders/verzorgers, Overige derden, Partner, Personeel van klanten, Prospects (incl. contactpersonen), Referent, Relaties (incl. contactpersonen), Schadeherstelbedrijf, Sollicitanten, Statushouders, Tegenpartij, Verkopers, Websitebezoekers en Werknemers.

Deze privacyverklaring is van toepassing op VitaliteitsGroep, bestaande uit de volgende entiteiten:
VitaliteitsGroep

Als u nog vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met VitaliteitsGroep. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Processen

Onderstaand vindt u de processen die plaatsvinden binnen onze organisatie. Per proces wordt er een korte omschrijving van het doeleinde gegeven met daarbij de persoonsgegevens die in het proces worden verwerkt. Ook ziet u welke derde partijen uw persoonsgegevens (mogelijk) ook verwerken.

VITA-VITA-2024-072: Telefoongesprekken

Doel: Voeren van telefoongesprekken op de vaste telefoon van het hoofdkantoor

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Communicatie (Duur telefoongesprek, Opname gesprek, Inkomend telefoonnummer) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Vanaf het telefoongesprek

Debiteurenadministratie

Doel: Verwerken van uitgaande facturen

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Financieel (Aanmaning/herinnering) Wettelijke verplichting 1 jaar
Na afloop lopend boekjaar
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, NL Creditservices
Financieel (Betalingsconditie, Bedrag, Debiteur- of crediteurnummer, Factuuradres, Factuurdatum, Factuurnummer, IBAN, Geleverde dienst/producten, Openstaand saldo, Tarief) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na afloop lopend boekjaar
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, NL Creditservices
Zakelijk (Bedrijfsnaam/werkgever, KvK-nummer, Vestigingsadres, Vestigingsplaats) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na afloop lopend boekjaar
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, NL Creditservices

Crediteurenadministratie

Doel: Verwerken van inkomende facturen

Geen bijzonderheden.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Financieel (Bedrag, BIC/SWIFT, btw-nummer, Factuuradres, Factuurdatum, Factuurnummer, IBAN, Tarief, Betalingsconditie) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na afloop lopend boekjaar
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday
Zakelijk (Bedrijfsnaam/werkgever, Diensten, Vestigingsadres, Vestigingsplaats) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na afloop lopend boekjaar
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday

Nieuwe coaches

Doel: Het aannemen van nieuwe coaches

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Communicatie (Correspondentie) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd., B.N.P. Accountancy
Contact Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Inlog (Gebruikersnaam) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd., B.N.P. Accountancy
Communicatie (Gespreksnotities) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
CV Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Inlog (Wachtwoord) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
5 jaar, na beëindiging van de samenwerking. De gegevens van coaches die zich niet aansluiten bij VG worden maximaal 1 jaar bewaard.
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

Klanten

Doel: Relatie met klanten aangaan en beheren

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Communicatie Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Na het einde van de zakelijke relatie
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Contact Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Na het einde van de zakelijke relatie
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam, Functie, Klantnummer, KvK-nummer) Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Na het einde van de zakelijke relatie
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Inlog Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Na het einde van de zakelijke relatie
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

Contactformulier website

Doel: Verwerken van een contactformulier.

Als je ons contactformulier invult, dan gebruiken we je gegevens om contact met je op te nemen en dit te registreren.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Communicatie Uitvoeren overeenkomst
Precies Internetbureau, Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Contact Uitvoeren overeenkomst
Precies Internetbureau, Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
NAW (Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst
Precies Internetbureau, Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

Bezoekers aan het hoofdkantoor

Doel: Het plannen en ontvangen van bezoek kantoor VG

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam) Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Communicatie Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Contact Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
NAW (Volledige naam) Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

Terugkoppeling voortgang aan werkgever

Doel: Het op de hoogte stellen van de status van het traject aan de werkgever.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Opdrachtbevestiging (Aantekeningen/opmerkingen i.v.m. behandeling dossier, Bevestiging ontvangst opdracht, Dienstomschrijving, Status opdracht, Toelichting werkzaamheden) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Werkzaamheden (Activiteiten & opmerkingen, Doelstellingen, Resultaten, Uitgevoerde werkzaamheden) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Beoordeling en voortgang medewerker (Afspraken, Beoordeling en voortgang, Doelstellingen, Persoonlijke ontwikkeling, Relevante privé- en/of werkomstandigheden, Resultaten) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam, Functie) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Afspraak (Datum afspraak, Tijdstip) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Gezondheid (Details over ziektebeeld) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Verzuim (Details over ziektebeeld, Verwachte duur) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Leeftijd (Geboortedatum) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Geslacht/gender (Geslacht) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Communicatie (Gespreksnotities) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Gezondheid (Overige gezondheidsgegevens) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
Zorg (Type zorg) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Toestemming 2 jaren
Na aflopen van het traject

Offertes

Doel: Sluiten van een overeenkomst met een (potentiële) klant

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Communicatie Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
start verzending van de offerte
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Contact Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
start verzending van de offerte
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
NAW (Volledige naam, Postcode, Straat, Volledig adres) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
start verzending van de offerte
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
start verzending van de offerte
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

Leads

Doel: Het genereren en registreren van leads en kansen, en het verstrekken van informatie met het voornemen om uiteindelijk een zakelijke relatie aan te gaan

Gegevens worden verwerkt bij interesse in dienstverlening door de VitaliteitsGroep. Indien er geen vervolg uit voortkomt dan verwijderen wij uw gegevens na 1 jaar.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam, Functie, KvK-nummer) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
nadat lead aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Communicatie Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
nadat lead aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Contact Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
nadat lead aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
nadat lead aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

2024: Salarisadministratie

Doel: Uitkering salaris

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Arbeids- of inhuurovereenkomst (Arbeidsuren, Datum in dienst, Functie, Mutaties, Overige vergoedingen) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na het einde van het dienstverband
Identificatienummers (BSN, Personeelsnummer) Wettelijke verplichting
Contact (Emailadres) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na het einde van het dienstverband
ING
Leeftijd (Geboortedatum) Wettelijke verplichting
Financieel (IBAN) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na het einde van het dienstverband
ING
Belastinggegevens Wettelijke verplichting
Arbeids- of inhuurovereenkomst (Salaris) Wettelijke verplichting
Contact (Telefoonnummer) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na het einde van het dienstverband
Adres (Volledig adres) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na het einde van het dienstverband
Naam (Volledige naam) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na het einde van het dienstverband
ING

Prospects

Doel: Prospects te converteren tot klanten

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam, Functie, KvK-nummer) Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Nadat prospect aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Efficy Nederland B.V. (PerfectView)
Communicatie Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Nadat prospect aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Efficy Nederland B.V. (PerfectView)
Contact Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Nadat prospect aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Efficy Nederland B.V. (PerfectView)
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Nadat prospect aangeeft geen interesse te hebben
Monday, Efficy Nederland B.V. (PerfectView)

Monitoring trajecten

Doel: Het toezien op correcte uitvoering van trajecten.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging traject
Monday
Gezondheid (Bedrijfsongeval (ja/nee), Gegevens re-integratietraject, Mobiliteitsproblemen (ja/nee), Ziekmelding, Zwangerschap) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging samenwerking
Monday
Communicatie Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging samenwerking
Monday
Gezondheid (Details over ziektebeeld) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging traject
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Contact (Emailadres, Telefoonnummer) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging samenwerking
Monday
Zakelijke gegevens (Functie, Bedrijfsnaam, Klantnummer, KvK-nummer) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging samenwerking
Monday
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging samenwerking
Monday
Contact (Telefoonnummer) Uitvoeren overeenkomst 5 jaren
Na beëindiging traject
Monday

Nieuwe cliënten

Doel: Registreren van gegevens van nieuwe cliënten

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Gezondheid Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
na beëindiging van een traject
Monday
Contact Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
na beëindiging van een traject
Monday
Leeftijd (Geboortedatum) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
na beëindiging van een traject
Monday
CV (Huidige functie) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
na beëindiging van een traject
Monday
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
na beëindiging van een traject
Monday

Bruikleen apparatuur aan personeel

Doel: Het in bruikleen geven van apparatuur aan personeel/ZZPers

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Gerechtvaardigd belang
Wordt bijgehouden als notitie gedurende de periode van bruikleen
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

Salarisadministratie

Doel: Uitkering salaris

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contact Wettelijke verplichting 7 jaren
7 jaar, na het einde van het dienstverband
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Exact Netherlands B.V., B.N.P. Accountancy
Financieel (IBAN) Wettelijke verplichting 7 jaren
7 jaar, na het einde van het dienstverband
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Exact Netherlands B.V., B.N.P. Accountancy
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Wettelijke verplichting 7 jaren
7 jaar, na het einde van het dienstverband
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Exact Netherlands B.V., B.N.P. Accountancy

Evenementen

Doel: Het organiseren van evenementen

Wij verzamelen alleen de minimale gegevens die nodig zijn om je te bereiken en de juiste informatie te kunnen verstrekken waar nodig. Denk hierbij aan wijzigingen in het programma of het verzetten van een evenement vanwege bepaalde omstandigheden.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam, Functie) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Bij de aanmelding
Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd., Efficy Nederland B.V. (PerfectView)
Contact (Emailadres, Telefoonnummer) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Bij de aanmelding
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
NAW (Volledige naam) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Bij de aanmelding
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Zakelijke gegevens (Bedrijfsnaam, Functie) Toestemming 1 jaar
Bij de aanmelding
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
Contact (Emailadres, Telefoonnummer) Toestemming 1 jaar
Bij de aanmelding
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.
NAW (Volledige naam) Toestemming 1 jaar
Bij de aanmelding
Efficy Nederland B.V. (PerfectView), Monday, Microsoft Ireland Operations Ltd.

Ontvangers

Bovenstaand hebben wij per proces benoemd welke derde partijen mogelijk betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een totaaloverzicht van deze partijen, met daarbij hun rol en contactgegevens. Op deze wijze zorgen wij dat u te allen tijde weet waar uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Sommige derde partijen kunnen uw persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Wij zorgen er dan altijd voor dat hiervoor de juiste (contractuele) maatregelen zijn getroffen, zoals de AVG voorschrijft. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij zogenaamde “passende waarborgen“ treffen. Welke dat per ontvanger zijn, leest u hieronder.

Ontvanger Toelichting Gegevens ontvanger
Efficy Nederland B.V. (PerfectView) CRM De Waterman 2
5215 MX, ‘s-Hertogenbosch
Nederland
Monday Project management tool Takkebijsters 3a
4817 BL, Breda
Nederland
Exact Netherlands B.V. Boekhouding Molengraaffsingel 33
2629 JD, Delft
Nederland
Microsoft Ireland Operations Ltd. Office365 One Microsoft Place South County Business Park 18
D18 P521, Dublin
Ierland
Precies Internetbureau Websitebeheer Reduitlaan 33 loft 2.17
4814 DC, Breda
Nederland
NL Creditservices Factoring Gooimeer 3-15
1411 DC, Naarden
Nederland
B.N.P. Accountancy Verwerking van onze financiele administratie Nijverheidsweg 6
4854 MT, Bavel
Nederland
ING

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt of onze processen wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen daarover altijd transparant met u communiceren. Indien nodig passen wij deze privacyverklaring aan. Bovenaan kunt u zien wat de ingangsdatum van deze privacyverklaring is.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u bepaalde rechten. Deze kunt u uitoefenen door een verzoek in te dienen en daarbij aan te geven welk recht (of welke rechten) u wilt uitoefenen. Hiervoor kunt u de contactgegevens gebruiken die u onderaan deze privacyverklaring vindt.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Bovenstaande rechten zijn afhankelijk van de juridische grondslag, waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren. Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tevens is het mogelijk dat wij onder bepaalde omstandigheden juridisch gezien geen opvolging kunnen geven aan uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer ons dit door de wet of een daartoe bevoegde instantie is verboden. Indien mogelijk informeren wij u hierover als u uw verzoek indient.

Wij zullen in principe binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig te hoogte stellen.

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens Vitaliteitsgroep van u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek doen. Waarschijnlijk verwerken wij meerdere categorieën van persoonsgegevens van u en/of voor meerdere doeleinden. Mogelijk wenst u inzage in slechts een gedeelte van deze verwerkingen. Geef daarom bij uw verzoek aan waarin u precies inzage wilt hebben.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw persoonsgegevens bij Vitaliteitsgroep onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. U kunt om rectificatie vragen als uw persoonsgegevens niet kloppen, niet compleet zijn, niet ter zake doen voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld of als wij uw gegevens gebruiken op een wijze die volgens u in strijd is met de wet.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan Vitaliteitsgroep vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Echter, wij vinden het belangrijk u te melden dat wij wellicht niet al uw gegevens kunnen of mogen wissen. Wij zullen u daar dan wel altijd over informeren.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens) als Vitaliteitsgroep uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die Vitaliteitsgroep digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties mag een organisatie uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking. U kunt Vitaliteitsgroep vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

U heeft in twee situaties het recht aan Vitaliteitsgroep te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.

Recht van intrekken van toestemming

Verwerkt Vitaliteitsgroep uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Technische en organisatorische maatregelen

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Technische maatregelen:

Organisatorische maatregelen:

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar avg@vitaliteitsgroep.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.
Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Vitaliteitsgroep

,
E-mailadres: avg@vitaliteitsgroep.nl