Ingangsdatum: 28 Augustus 2023

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat ISPE allemaal doet met informatie die we over u te weten komen.

De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op onze klanten (incl. prospects), leveranciers, bezoekers van het kantoor, websitebezoekers, sollicitanten, gebruikers van Caris en cursisten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op ISPE, bestaande uit de volgende entiteiten:
ISPE B.V., Lanifra Holding B.V. en ISPE Software B.V.

Als u nog vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ISPE. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Inhoudsopgave

Processen

Onderstaand vindt u de processen die plaatsvinden binnen onze organisatie. Per proces wordt er een korte omschrijving van het doeleinde gegeven met daarbij de persoonsgegevens die in het proces worden verwerkt. Ook ziet u welke derde partijen uw persoonsgegevens (mogelijk) ook verwerken.

Bezoek kantoor

Doel: Het plannen en ontvangen van bezoek op ons kantoor.

Als u een afspraak bij ons op kantoor plant, dan registreren wij deze in de agenda. Zo kunnen wij de afspraak voorbereiden en u op een juiste wijze ontvangen.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Bezoekersregistratie Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Strato AG
Contactgegevens Gerechtvaardigd belang 2 jaren
Strato AG

Contractenbeheer

Doel: Het laten ondertekenen van de contracten en Caris licentieovereenkomsten zodat er een overeenkomst tot stand komt.

Bij het aangaan van een overeenkomst heeft u de keuze om deze fysiek te tekenen (uitprinten en per email retourneren) of om via e-signing uw akkoord te geven. Voor e-signing maken wij gebruik van CM Sign. Zij verzorgen het authenticatie-proces.

Voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst zal ISPE in veel gevallen een uittreksel KvK opvragen bij de Kamer van Koophandel. Op die manier kan de tekenbevoegdheid worden aangetoond.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contract/overeenkomst (Contractpartijen, Contractuele afspraken, Functie , Handtekening) Uitvoeren overeenkomst 10 jaren
Na beëindiging overeenkomst.
PushTo.Space, Strato AG, CM.com
Digitale ondertekening Uitvoeren overeenkomst 10 jaren
Na beëindiging overeenkomst.
PushTo.Space, Strato AG, CM.com
Contactgegevens Uitvoeren overeenkomst 10 jaren
Na beëindiging overeenkomst.
PushTo.Space, Strato AG, CM.com
Zakelijk (Functie/rol/afdeling, KvK-uittreksel) Uitvoeren overeenkomst 10 jaren
Na beëindiging overeenkomst.
PushTo.Space, Strato AG, CM.com
Naam (Initialen, Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 10 jaren
Na beëindiging overeenkomst.
PushTo.Space, Strato AG, CM.com
Adres (Volledig adres) Uitvoeren overeenkomst 10 jaren
Na beëindiging overeenkomst.
PushTo.Space, Strato AG, CM.com

Consultancy

Doel: Het uitvoeren van werkzaamheden bij klanten.

Wanneer u of uw werkgever/opdrachtgever gebruik maakt van onze dienstverlening dan is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u of uw medewerkers/opdrachtnemers te zien krijgen. Dit kunnen allerlei soort persoonsgegevens zijn, maar enkel indien deze noodzakelijk zijn ten behoeve van onze dienstverlening aan onze klant.

Ook bewaren wij eventuele correspondentie en acties, zodat later voor zowel u(w) organisatie als voor ISPE duidelijk is wie wat heeft gedaan, wat er is afgesproken en welke adviezen zijn gegeven.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Diverse Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space, Strato AG, ISPE Software B.V.
Account Complite (Organisatie) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space, Strato AG, ISPE Software B.V.
Inloggegevens (Accountnaam) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space, Strato AG, ISPE Software B.V.
Naam (Volledige naam) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space, Strato AG, ISPE Software B.V.
Werkzaamheden (Activiteiten & reacties, Logging, Tijdstip werkzaamheden) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space, Strato AG, ISPE Software B.V.
Contactgegevens (Emailadres) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space, Strato AG, ISPE Software B.V.
Communicatie (Correspondentie, Gespreksnotities) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space, Strato AG, ISPE Software B.V.

Debiteurenadministratie

Doel: Het voeren van een debiteurenadministratie, inclusief het innen van vorderingen en het eventueel versturen van aanmaningen.

Voor het voeren van onze debiteurenadministratie verwerken wij diverse gegevens. In bepaalde gevallen kunnen dit persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld wanneer onze klant een natuurlijke persoon is. Veel van deze gegevens dient ISPE op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen voor langere periode te bewaren.

Daarnaast kan het zijn dat ISPE voor het innen van de vordering contact met u opneemt of u aanmaningen stuurt. In dat geval handelen wij op grond van de overeenkomst. Is de betaling voldaan, dan zullen wij deze communicatie nog enige tijd bewaren.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Financieel (IBAN, Openstaand saldo, Factuurnummer, Betalingsconditie, Debiteur- of crediteurnummer, Factuurdatum, Geleverde dienst/producten, Tarief) Wettelijke verplichting 7 jaren
Strato AG, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8
Financieel (Aanmaningen) Uitvoeren overeenkomst 6 maanden
Langer indien betaling uitblijft
Strato AG
Contactgegevens (Emailadres) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
Strato AG, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8
NAW (Volledige naam, Volledig adres) Wettelijke verplichting 7 jaren
Strato AG, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8

Crediteurenadministratie

Doel: Het voeren van een crediteurenadministratie, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen.

Voor het uitvoeren van onze crediteurenadministratie zijn wij wettelijk verplicht diverse gegevens te verwerken. In bepaalde gevallen kunnen dit ook persoonsgegevens zijn; vaak wanneer u als zelfstandige werkzaam bent.

Sommige gegevens verwerken wij om de overeenkomst en daarbij behorende betaling te kunnen uitvoeren. En om met u hierover te communiceren. Of omdat wij het belangrijk vinden om achteraf aan te kunnen tonen welke afspraken zijn gemaakt.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contactgegevens Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Na einde zakelijke relatie
rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Strato AG, Factor 8
Financieel (IBAN, Openstaand saldo) Uitvoeren overeenkomst 7 jaren
rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Strato AG, Factor 8
NAW (Volledig adres, Volledige naam) Wettelijke verplichting 7 jaren
rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Strato AG, Factor 8
Financieel (BTW-nummer, Factuurnummer, Betalingsconditie, Factuurdatum, Geleverde dienst/producten, Tarief) Wettelijke verplichting 7 jaren
rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Strato AG, Factor 8
Financieel (Aanmaningen) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Na afhandelen betaling of dispuut
Strato AG
Identificatienummers (KvK-nummer) Wettelijke verplichting 7 jaren
Na afloop lopend boekjaar
rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Strato AG, Factor 8

Solliciteren

Doel: Het aannemen van nieuwe medewerkers

Als je bij ISPE solliciteert, dan vragen we je om een CV te sturen. Beperk je in je CV tot noodzakelijke informatie; wij hoeven niet te weten of je getrouwd bent, welke medische aandoeningen je hebt en zelfs niet hoe je eruit ziet. Werkervaring, competenties en diploma’s is voor ons meer dan voldoende! En een telefoonnummer of e-mailadres is handig om contact op te nemen.

Wij zullen in principe ook niet je social media profielen bekijken of je opzoeken in Google. Indien we aanleiding hebben om dit wel te doen, dan zullen wij dit altijd vooraf melden bij je.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contactgegevens Gerechtvaardigd belang 1 maand
Na afloop sollicitatieprocedure
PushTo.Space, Strato AG
Communicatie (Emails, Gespreksnotities) Gerechtvaardigd belang 1 maand
Na afloop sollicitatieprocedure
PushTo.Space, Strato AG
CV Gerechtvaardigd belang 1 maand
Na afloop sollicitatieprocedure
PushTo.Space, Strato AG
Naam (Volledige naam) Gerechtvaardigd belang 1 maand
Na afloop sollicitatieprocedure
PushTo.Space, Strato AG
Adres (Volledig adres) Gerechtvaardigd belang 1 maand
Na afloop sollicitatieprocedure
PushTo.Space, Strato AG

Sollicitanten in portefeuille

Doel: Het bewaren van sollicitaties van kandidaten voor eventuele toekomstige vacatures.

Het is mogelijk dat er in eerste instantie geen match is bij jouw sollicitatieprocedure. In sommige gevallen willen wij je wel op een later tijdstip kunnen benaderen voor een andere vacature. In dat geval vragen wij je of we jouw sollicitatiegegevens langer mogen bewaren.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contactgegevens Toestemming 1 jaar
PushTo.Space
Communicatie (Emails, Gespreksnotities) Toestemming 1 jaar
PushTo.Space
CV Toestemming 1 jaar
PushTo.Space
Adres (Volledig adres) Toestemming 1 jaar
PushTo.Space
Naam (Volledige naam) Toestemming 1 jaar
PushTo.Space

"Ons team" op de website

Doel: Het tonen van (voor)namen van medewerkers op de website van ISPE met eventueel een foto.

Wij zijn trots op ons team en tonen dat graag aan de buitenwereld. Daarom vermelden we je graag op onze website. We gebruiken alleen jouw voornaam. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk om aan klanten en prospects te tonen welk team er achter de naam "ISPE" schuil gaat.

Een foto plaatsen we alleen met jouw toestemming en je mag hierbij zelf bepalen (binnen de grenzen gesteld door ISPE) welke foto dat is. Op die manier kun je kiezen voor een foto waar jij jezelf prettig bij voelt.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Foto's & video's (Profielfoto) Toestemming
Tot einde zakelijke relatie
Strato AG, studio CEL
Naam (Voornaam) Toestemming
Tot einde zakelijke relatie
Strato AG, studio CEL

Management informatie

Doel: Het genereren van inzicht in diverse activiteiten van ISPE ten behoeve van het verbeteren van de organisatie en dienstverlening.

ISPE is een lerende organisatie. Hiervoor is soms inzicht benodigd in bestaande data, waaronder persoonsgegevens. ISPE heeft een gerechtvaardigd belang om hieruit management informatie te destilleren. Hierbij zorgen we er natuurlijk wel voor dat de brondata zoveel als mogelijk wordt verwijderd of gepseudonimiseerd.

Om effecten van bijsturing te kunnen zien, is het nodig dat ISPE deze management informatie gedurende langere tijd bewaard.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Account Complite Gerechtvaardigd belang 7 jaren
ISPE Software B.V., PushTo.Space
Diverse Gerechtvaardigd belang 7 jaren
PushTo.Space
Financieel (Betalingsconditie, Debiteur- of crediteurnummer, Openstaand saldo) Gerechtvaardigd belang 7 jaren
rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space
Inloggegevens (Accountnaam) Gerechtvaardigd belang 7 jaren
ISPE Software B.V., PushTo.Space
Naam (Volledige naam) Gerechtvaardigd belang 7 jaren
ISPE Software B.V., rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space
Werkzaamheden (Activiteiten & reacties, Logging, Rollen & rechten, Tijdstip werkzaamheden) Gerechtvaardigd belang 7 jaren
PushTo.Space
Zakelijk (Bedrijfsnaam/werkgever) Gerechtvaardigd belang 7 jaren
PushTo.Space

Algemene communicatie

Doel: Om een normale bedrijfsvoering te kunnen realiseren ontvangen en verzenden wij e-mails en voeren wij telefoongesprekken / online meetings. Dit omvat zowel communicatie met relaties, leveranciers als beoogde relaties (prospects).

Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om een normale bedrijfsuitoefening te kunnen voeren.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijk (Bedrijfsnaam/werkgever, Functie/rol/afdeling) Gerechtvaardigd belang
Zolang als noodzakelijk voor het doel van de communicatie. Over het algemeen zal dit zijn ca. 1 jaar nadat doel van de communicatie is vervuld
Strato AG, Microsoft, PushTo.Space, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8
Contactgegevens Gerechtvaardigd belang
Zolang als noodzakelijk voor het doel van de communicatie. Over het algemeen zal dit zijn ca. 1 jaar nadat doel van de communicatie is vervuld
Strato AG, Microsoft, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space
Communicatie (Emails, Gespreksnotities) Gerechtvaardigd belang
Zolang als noodzakelijk voor het doel van de communicatie. Over het algemeen zal dit zijn ca. 1 jaar nadat doel van de communicatie is vervuld
Strato AG, Microsoft, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space
Naam (Volledige naam) Gerechtvaardigd belang
Zolang als noodzakelijk voor het doel van de communicatie. Over het algemeen zal dit zijn ca. 1 jaar nadat doel van de communicatie is vervuld
Strato AG, Microsoft, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space

Prospects

Doel: Het registreren van leads en kansen. En het verstrekken van informatie met het voornemen om een zakelijke relatie aan te gaan.

Op het moment dat er concrete interesse is in de dienstverlening door ISPE, dan verwerken wij onderstaande gegevens. Komen we uiteindelijk tot het besluit om geen zakelijke relatie aan te gaan? Dan verwijderen wij uw gegevens na 6 maanden. Wordt u klant bij ISPE? Dan worden uw gegevens langer bewaard. Zie de relevante informatie verderop in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijk (Bedrijfsnaam/werkgever, Beslissingsbevoegdheid, Functie/rol/afdeling) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Na besluit over klantrelatie
Strato AG, Microsoft, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space
Communicatie Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Na besluit over klantrelatie
Strato AG, Microsoft, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space
Contactgegevens Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Na besluit over klantrelatie
Strato AG, Microsoft, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space
Naam (Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Na besluit over klantrelatie
Strato AG, Microsoft, rekenraad Vermetten, Exact Netherlands B.V., Factor 8, PushTo.Space

Online vragenlijsten

Doel: Het versturen en ontvangen van online vragenlijsten, ten behoeve van de implementatie van AVG en Caris.

We kunnen je vragen om een online vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld wanneer we bezig zijn om voor jouw organisatie AVG in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken we onze eigen beveiligde tool O-PIT.

Hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang, namelijk om onze afspraken met jouw organisatie na te komen. Is jouw organisatie geen rechtspersoon en ben je één van de eigenaren, vennoten of maten? Dan is onze grondslag de overeenkomst die we met jou zijn aangegeven. Voor het gebruik van een accountnaam en wachtwoord is ons gerechtvaardigde belang dat wij O-PIT veilig willen houden, zowel voor jou als voor onszelf.

De vragenlijsten bewaren wij 10 jaar, zodat later voor ons beiden duidelijk op basis van welke input wij bepaalde adviezen hebben gegeven.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contactgegevens (Emailadres) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space
Inloggegevens Gerechtvaardigd belang 3 maanden
PushTo.Space
Werkzaamheden (Activiteiten & reacties) Gerechtvaardigd belang 10 jaren
PushTo.Space

AVG scans

Doel: Het laten invullen van online AVG scans. Na afloop worden de bevindingen per mail en/of telefonisch (op verzoek) gedeeld.

Via de website kun je een AVG scan aanvragen. Wij voeren die uit door je een online vragenlijst in te laten vullen. Dit gebeurt in onze eigen beveiligde omgeving "O-PIT".

Je kunt eventueel ook je telefoonnummer aan ons verstrekken. Dan nemen we telefonisch contact met je op om de vragenlijst te bespreken. Dit is niet verplicht.

Je accountnaam en wachtwoord verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om O-PIT veilig te houden, zowel voor jou als gebruiker als voor onszelf.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Inloggegevens Gerechtvaardigd belang 3 maanden
PushTo.Space
Antwoorden AVG Quick Scan Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
PushTo.Space
Contactgegevens (Emailadres) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
studio CEL, PushTo.Space
Contactgegevens (Telefoonnummer) Toestemming 1 jaar
PushTo.Space
Naam (Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
studio CEL, PushTo.Space

Overige gegevensdeling

Doel: Het delen van gegevens met derden op een manier die en/of voor een doeleinde dat op dit moment niet is voorzien.

Dit algemene proces is van toepassing op het delen van persoonsgegevens met derden voor een doel dat slechts incidenteel is en/of niet is voorzien op het moment van het opstellen van deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, indien hiervoor een wettelijke verplichting is. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een overheidsinstantie op basis van een wettelijke bepaling persoonsgegevens bij ons opvraagt. Maar we kunnen ook persoonsgegevens incidenteel met derden delen als hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat.

Persoonsgegevens worden enkel gedeeld indien er sprake is van een doeleinde dat verenigbaar is met die doeleinden waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld. Of er sprake is van verenigbaarheid zal te allen tijde streng worden beoordeeld.

Is er geen sprake van een verenigbaar doel? Dan mogen wij de persoonsgegevens alleen voor een ander doeleinde met derden delen als daarvoor toestemming is gegeven.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Diverse Gerechtvaardigd belang

Gebruik Caris

Doel: De AVG-tool Caris ter beschikking stellen aan gebruikers binnen de afgesproken voorwaarden.

Voor een groot deel van het gebruik van Caris is ISPE verwerker. Maar enkele persoonsgegevens gebruiken wij voor onze eigen doeleinden. Deze doeleinden zijn: het kunnen aantonen van kwalitatief hoogwaardige support, het verwijderen van sterk verouderde inactieve gebruikers en het juist kunnen factureren van onze klanten (is o.a. afhankelijk van aantal actieve gebruikers).

Uw IP-adres wordt gelogd, vanuit IT-security oogpunt. Hiermee houden we Caris veilig voor gebruik.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Inloggegevens (Accountnaam) Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Nadat account inactief is geworden. Eerder op verzoek.
Strato AG
Contactgegevens (Emailadres) Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Nadat account inactief is geworden. Eerder op verzoek.
Strato AG
Communicatie (Emails) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Nadat supportverzoek is afgehandeld
Strato AG
IP adres Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Account Complite (Organisatie, Status, Uitgevoerde acties) Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Nadat account inactief is geworden. Eerder op verzoek.
Contactgegevens (Telefoonnummer) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Nadat supportverzoek is afgehandeld
Strato AG
Inloggegevens (Wachtwoord) Gerechtvaardigd belang 5 jaren
Nadat account inactief is geworden. Eerder op verzoek.

Contactformulier website

Doel: Het ontvangen van vragen of verzoeken via het contactformulier op de website.

Op onze website kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier. Om te kunnen reageren hebben wij uw naam en emailadres nodig. Uw telefoonnummer bent u niet verplicht om te verstrekken, maar helpt wel om op de meest passende wijze contact met u op te nemen. Indien u uw emailadres niet wenst te verstrekken, kunt u ons telefonisch benaderen. Ons telefoonnummer staat vermeld op de website.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Communicatie (Correspondentie) Toestemming 1 jaar
studio CEL, Strato AG
Contactgegevens Toestemming 1 jaar
studio CEL, Strato AG
Naam (Volledige naam) Toestemming 1 jaar
studio CEL, Strato AG

Caris - release notes

Doel: Het versturen van release notes bij een nieuwe versie van Caris. Op deze manier worden actieve gebruikers geïnformeerd over relevante wijzigingen in de software.

Graag houden wij je op de hoogte van belangrijke wijzigingen en/of nieuwe functionaliteiten in Caris. Hiervoor sturen wij actieve gebruikers een email op het moment dat wij dit noodzakelijk vinden. Ons streven is om niet vaker dan 2x per maand een email te sturen.

Voor deze emails beroepen wij ons op ons gerechtvaardigde belang om Caris-gebruikers te informeren over onze dienstverlening. Het risico bestaat anders dat je belangrijke informatie mist. Dat zou zonde zijn. Uiteraard kun je het ons altijd laten weten als je dergelijke emails liever niet meer ontvangt.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Contactgegevens (Emailadres) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Strato AG
Account Complite (Status) Gerechtvaardigd belang 1 jaar
Strato AG

Aanmeldformulier Caris

Doel: Het ontvangen van de relevante informatie van een nieuwe Caris-relatie voor het opstellen van de Caris licentieovereenkomst

Voor het opstellen van de licentieovereenkomst voor Caris hebben wij enkele gegevens nodig. Deze vragen wij bij u op via een online formulier. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt in de licentieovereenkomst. Het aanmeldformulier zelf wordt na 6 maanden verwijderd.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijk (Bedrijfsnaam/werkgever, Beslissingsbevoegdheid, Functie/rol/afdeling) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Strato AG, studio CEL, Factor 8
Communicatie (Correspondentie) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Strato AG, studio CEL, Factor 8
Contactgegevens Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Strato AG, studio CEL, Factor 8
Naam (Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Strato AG, studio CEL, Factor 8

Aanvraag demo Caris

Doel: Het aanvragen van een demo van Caris door prospects.

Om te zorgen dat we jouw aanvraag kunnen verwerken en een afspraak met je in kunnen plannen, verwerken wij onderstaande gegevens.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Zakelijk (Bedrijfsnaam/werkgever) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
Strato AG, studio CEL
Contactgegevens (Emailadres) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
studio CEL, Strato AG
Naam (Volledige naam) Uitvoeren overeenkomst 1 jaar
studio CEL, Strato AG

E-learning

Doel: Het toegang verschaffen tot de e-learning en het bijhouden van de voortgang en scores.

ISPE verwerkt slechts uw inlogcode, organisatie en status van de e-learning ("gestart", "afgerond", etc.) om een juiste facturatie te kunnen verzorgen naar uw organisatie.

Welke gegevens verwerken wij? Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens? Hoelang bewaren wij deze gegevens? Betrokken partijen
Inlog & voortgang e-learning (Inlogcode, Organisatie, Status) Gerechtvaardigd belang 7 jaren
Na starten e-learning
PushTo.Space, Factor 8

Ontvangers

Bovenstaand hebben wij per proces benoemd welke derde partijen mogelijk betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een totaaloverzicht van deze partijen, met daarbij hun rol en contactgegevens. Op deze wijze zorgen wij dat u te allen tijde weet waar uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Sommige derde partijen kunnen uw persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Wij zorgen er dan altijd voor dat hiervoor de juiste (contractuele) maatregelen zijn getroffen, zoals de AVG voorschrijft. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij zogenaamde “passende waarborgen“ treffen. Welke dat per ontvanger zijn, leest u hieronder.

Bij sommige ontvangers vermelden wij geen exacte adresgegevens, maar alleen het land. Dat betreft dan meestal zelfstandigen, waarbij het vestigingsadres hun huisadres is.

Ontvanger Toelichting Gegevens ontvanger
PushTo.Space Hosting Stationsplein 13F
4702 VZ, Roosendaal
Nederland
rekenraad Vermetten Accountancy & salarisadministratie Bredaseweg 107
4872 LA, Etten-Leur
Nederland
studio CEL Onderhoud website van Glymesstraat 2
4715 AW, Rucphen
Nederland
Exact Netherlands B.V. Financiële administratie Molengraaffsingel 33
2629 JD, Delft
Nederland
Strato AG Mailprovider Pascalstrasse 10
10587, Berlijn
Duitsland
ISPE Software B.V. Leverancier Caris Speelhuislaan 158
4815 CJ, Breda
Nederland
Factor 8 Administratieve ondersteuning Nederland
Microsoft Teams One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown P521
D18, Dublin
Ierland

Buiten de E.E.R.
Waarborgen: Standard Contractual Clauses (United States of America)
CM.com Digitaal ondertekenen Konijnenberg 30
4825 BD, Breda
Nederland

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt of onze processen wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen daarover altijd transparant met u communiceren. Indien nodig passen wij deze privacyverklaring aan. Bovenaan kunt u zien wat de ingangsdatum van deze privacyverklaring is.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u bepaalde rechten. Deze kunt u uitoefenen door een verzoek in te dienen en daarbij aan te geven welk recht (of welke rechten) u wilt uitoefenen. Hiervoor kunt u de contactgegevens gebruiken die u onderaan deze privacyverklaring vindt.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Bovenstaande rechten zijn afhankelijk van de juridische grondslag, waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren. Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tevens is het mogelijk dat wij onder bepaalde omstandigheden juridisch gezien geen opvolging kunnen geven aan uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer ons dit door de wet of een daartoe bevoegde instantie is verboden. Indien mogelijk informeren wij u hierover als u uw verzoek indient.

Wij zullen in principe binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig te hoogte stellen.

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens ISPE van u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek doen. Waarschijnlijk verwerken wij meerdere categorieën van persoonsgegevens van u en/of voor meerdere doeleinden. Mogelijk wenst u inzage in slechts een gedeelte van deze verwerkingen. Geef daarom bij uw verzoek aan waarin u precies inzage wilt hebben.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw persoonsgegevens bij ISPE onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. U kunt om rectificatie vragen als uw persoonsgegevens niet kloppen, niet compleet zijn, niet ter zake doen voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld of als wij uw gegevens gebruiken op een wijze die volgens u in strijd is met de wet.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan ISPE vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Echter, wij vinden het belangrijk u te melden dat wij wellicht niet al uw gegevens kunnen of mogen wissen. Wij zullen u daar dan wel altijd over informeren.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens) als ISPE uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die ISPE digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties mag een organisatie uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking. U kunt ISPE vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

U heeft in twee situaties het recht aan ISPE te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.

Recht van intrekken van toestemming

Verwerkt ISPE uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Technische en organisatorische maatregelen

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Technische maatregelen:

Organisatorische maatregelen:

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@ispe.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.
Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Complite
Bredaseweg 185
4872 LA, Etten-Leur
E-mailadres: support@complite.nl
Telefoon: +31 (0)76 230 5009